ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีปีการศึกษา2559
โรงเรียนบ้านคำพอก1 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2559  ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯเมืองหนองสูง ในระหว่างวันที่ 15-16  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2560,11:24   อ่าน 1325 ครั้ง